BẢNG GIÁ XE & KHUYẾN MÃI THÁNG 5/2019

Phiên bản Giá đặc biệt Quà tặng đặc biệt
4×4 AT (mới) 818.500.000 1. Nắp thùng cao/thấp (Trị giá 20 – 23 triệu VNĐ)
4×2 AT (mới) 730.500.000 1. Nắp thùng cao/thấp (Trị giá 20 – 23 triệu VNĐ)

Đơn vị giá: VNĐ

Phiên bản Giá đặc biệt
MT 350.500.000
CVT Eco 395.500.000
CVT 450.500.000

Đơn vị giá: VNĐ

Phiên bản Giá đặc biệt
MT Eco 375.500.000
MT 405.500.000
CVT Eco Eco 425.500.000
CVT  475.500.000

Đơn vị giá: VNĐ

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt
CVT 2.0 823.000.000 807.500.000
CVT 2.0 Premium 942.000.000 908.500.000
CVT 2.4 Premium 1.100.000.000 1.048.500.000

Đơn vị giá: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ Phiên bản
DIESEL 4×2 MT (mới) 980.500.000
DIESEL 4×2 AT/strong> 1.062.000.000
GASOLINE 4×2 AT 1.092.000.000 Ưu đãi từ đại lý lên đến 30.000.000 VNĐ
GASOLINE 4×4 AT 1.182.000.000
GASOLINE 4×2 AT PREMIUM 1.160.000.000
GASOLINE 4×4 AT PREMIUM 1.250.000.000

Đơn vị giá: VNĐ

Phiên bản Giá đặc biệt
4X2.AT ATHLETE  725.500.000
4×4.MT 646.500.000
4×2.AT 586.500.000
4×2.MT 555.500.000

Đơn vị giá: VNĐ

Phiên bản Giá đặc lẻ
Xpander MT  550.000.000
Xpander AT 620.000.000

Đơn vị giá: VNĐ